Zuidema uitvaart

Iedere dag, 7 dagen per week staan wij voor u klaar

voorzorgHet is belangrijk om vroegtijdig op de hoogte te zijn van mogelijkheden rond de uitvaart. Zodoende kunt u aan de hand van deze mogelijkheden uw persoonlijke wensen vastleggen.

uitvaartHet verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. In betrekkelijk korte tijd moet er veel geregeld worden voor een passende afscheid.

nazorgNadat de begrafenis of crematie heeft plaatsgevonden moet er nog veel worden geregeld. Lees meer voor een overzicht waar u aan kunt denken.

Checklist voor nabestaanden - Zuidema's Begrafenis Onderneming

Checklist voor nabestaanden

Naast de emotionele verwerking moeten er na de begrafenis of crematie nog diverse zaken worden geregeld. Hieronder vindt u puntsgewijs de belangrijkste zaken.

 • Procedures omtrent AOW en AWW uitkeringen worden automatisch in gang gezet zodra aangifte van overlijden is gedaan. Voor zover van toepassing krijgt u de benodigde formulieren toegezonden. Het is raadzaam voor de zekerheid om een rouwbrief naar de Sociale Verzekeringsbank te sturen.
 • Het ziekenfonds of de particuliere ziektekostenverzekeraar dient schriftelijk in kennis worden gesteld. Hiervoor kunt u kopie van de akte van overlijden of een rouwbrief gebruiken.
 • Wijzigingen in pensioen-, bijstands- of andere uitkeringen, huursubsidie, woonlastentoeslag e.d. moeten schriftelijk worden gemeld.
 • Eventueel dienen abonnementen op kranten, weekbladen en tijdschriften te worden opgezegd.
 • De huisarts, het ziekenhuis, verzorgingshuis en/of het verpleeghuis dienen over het overlijden geïnformeerd te worden, ook dit kan met behulp van een rouwbrief.
 • Het kerkgenootschap en/of organisaties als de ouderenbond, omroepvereniging, vakbond, woningbouwvereniging, ontspanningsverenigingen, enz. dienen geïnformeerd.
 • Het is, zeker ook na het overlijden van alleenstaanden, raadzaam TPG-post te informeren.
 • Uitvaartpolissen en levensverzekeringen kunnen worden teruggestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. Als u dit wilt, kunt u dit overlaten aan de uitvaartverzorger.

 

U kunt contact opnemen met uw notaris voor de volgende zaken:

 • Het openen van het testament.
 • Het opstellen van een verklaring van erfrecht.
 • De voogdij over minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar).

 

Oud-Cromstrijensedijk O.Z. 87b
3286 BM Klaaswaal
0186 571517
info@zuidemauitvaart.nl

keurmerkLoslaten, afscheid nemen

en een passende invulling van de uitvaart