Zuidema uitvaart

Iedere dag, 7 dagen per week staan wij voor u klaar

voorzorgHet is belangrijk om vroegtijdig op de hoogte te zijn van mogelijkheden rond de uitvaart. Zodoende kunt u aan de hand van deze mogelijkheden uw persoonlijke wensen vastleggen.

uitvaartHet verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. In betrekkelijk korte tijd moet er veel geregeld worden voor een passende afscheid.

nazorgNadat de begrafenis of crematie heeft plaatsgevonden moet er nog veel worden geregeld. Lees meer voor een overzicht waar u aan kunt denken.

Een begrafenis

Als er tot begraven besloten wordt, kunt u bij de meeste begraafplaatsen kiezen uit een algemeen graf of een eigen graf.

Een algemeen graf

Een algemeen graf is eigendom van de gemeente, waarbij het niet mogelijk is een plaats te reserveren voor de echtgenoot of partner. De wettelijk minimaal bepaalde grafrust voor een algemeen graf is 10 jaar. In de praktijk blijkt deze grafrust langer te zijn. Verlenging van de termijn van 10 jaar is meestal niet mogelijk. Zodra de graven geruimd worden krijgt u hiervan bericht van de gemeente en zullen de resten worden herbegraven in een verzamelgraf.

Een eigen graf:

Bij een eigen graf of koopgraf wordt het graf voor bepaalde periode gekocht ( bijv. 30 of 50 jaar). Hierbij kan ruimte worden gereserveerd voor één of twee overledenen. Een koopgraf wordt ingeschreven in een daartoe bestemd register bij de gemeentelijke overheid. Dit graf staat op naam van de rechthebbende, die ook bepaalt wie er te zijner tijd bij begraven mag worden. Op verzoek is verlenging van de termijn mogelijk. Zowel op een algemeen graf als op een koopgraf kunt u een gedenkteken laten plaatsen. Als u dit wilt kunnen wij u hierin adviseren. Er dient hierbij rekening gehouden te worden met de gemeentelijke verordeningen. Voor het onderhoud van de grafruimte of het gedenkteken wordt door de gemeente een bepaald bedrag in rekening gebracht. Het onderhoud bestaat uit het onkruidvrij houden van de graven, het snoeien van eventuele beplanting, het onderhouden van paden en de algemene aanplant. Dit onderhoudsgeld kan jaarlijks worden voldaan, maar ook in één keer afgekocht worden. De uitvaartverzorger kan u hierover nader adviseren.

De plechtigheid:

Bij een begrafenis vanuit een aula of kerkelijk centrum kan de plechtigheid worden geleid door de geestelijk verzorger en mogen ook andere sprekers, bijv. familieleden, een woord ter nagedachtenis spreken. Nadat alle sprekers hun woorden ter nagedachtenis hebben gesproken, stellen de dragers zich op naast de baar en wordt de overledene uitgedragen. Als u dit wilt, wordt de kist op de schouders gedragen.

Om de begrafenis een persoonlijk karakter te geven kunt u ervoor kiezen dat familieleden en/of vrienden de overledene dragen.

Wanneer de kist op het graf staat, wordt de plechtigheid voortgezet en afgesloten met een dankwoord. Meestal wordt dit dankwoord uitgesproken door een familielid, maar u kunt ook de uitvaartverzorger verzoeken dit van u over te nemen.

Op verzoek wordt tijdens de begrafenis de kerkklok geluid. Voor veel mensen is het een heel moeilijk moment, wanneer de kist in het graf daalt. Daarom kunt u er ook voor kiezen de kist boven het graf te laten staan. Verder bestaat nog de mogelijkheid de kist slechts een klein stukje te laten dalen. Nadat ieder dan het graf heeft verlaten zal de begraafplaatsbeheerder de kist in het graf laten dalen.

Na afloop van de begrafenis vindt de condoleance plaats. U kunt er echter ook voor kiezen direct na afloop van de begrafenis naar huis te gaan. Vaak is er dan eerder een condoleance middag of- avond gehouden, waarbij tevens de gelegenheid is geweest tot afscheid nemen.

In de zaal waar de condoleance wordt gehouden, ligt een condoleanceregister, dat door alle aanwezigen getekend wordt..

Oud-Cromstrijensedijk O.Z. 87b
3286 BM Klaaswaal
0186 571517
info@zuidemauitvaart.nl

keurmerkLoslaten, afscheid nemen

en een passende invulling van de uitvaart