Zuidema uitvaart

Iedere dag, 7 dagen per week staan wij voor u klaar

voorzorgHet is belangrijk om vroegtijdig op de hoogte te zijn van mogelijkheden rond de uitvaart. Zodoende kunt u aan de hand van deze mogelijkheden uw persoonlijke wensen vastleggen.

uitvaartHet verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. In betrekkelijk korte tijd moet er veel geregeld worden voor een passende afscheid.

nazorgNadat de begrafenis of crematie heeft plaatsgevonden moet er nog veel worden geregeld. Lees meer voor een overzicht waar u aan kunt denken.

Wat te doen bij overlijden

Wanneer iemand komt te overlijden komt er veel op u af, waardoor het moeilijk is te bepalen wat er eerst gedaan moet worden.

Als iemand thuis overlijdt is het belangrijk het volgende te doen:

  • Uw huisarts op de hoogte stellen (zowel overdag als 's nachts)
  • Uw familie op de hoogte stellen, zodat zij u kunnen helpen en/of bijstaan
  • Bel een uitvaartonderneming (zowel overdag als 's nachts)

Als u wilt, kunt u ook bij het verzorgen van de overledene zoveel mogelijk betrokken worden door erbij te zijn en/of eventueel zelf te helpen bij de laatste verzorging. Voor velen draagt dit bij aan een waardevolle rouwverwerking.

De bespreking van de uitvaart zelf hoeft niet samen te vallen met het verlenen van de laatste verzorging. Zeker wanneer iemand 's nachts is overleden, kan het voor u te vermoeiend zijn direct de uitvaart te bespreken. In dat geval is het vanzelfsprekend mogelijk de bespreking van de uitvaart te verschuiven naar de volgende dag.

Wanneer de overledene in het ziekenhuis of in een verzorgingshuis is gestorven, wordt de laatste verzorging meestal verleend door het verplegend personeel. Ook dan kunt u vragen of u erbij mag zijn.

Uw huisarts op de hoogte stellen:
De huisarts moet allereerst op de hoogte gesteld worden. Dit mag ook 's nachts. De arts of zijn vervanger komt meteen en stelt het overlijden vast. Hij vult een verklaring van overlijden in, die hij afgeeft aan de begrafenisondernemer.
Uw familie op de hoogte stellen:
U kunt, als u daar prijs op stelt, enkele naaste familieleden vragen om te komen en u te steunen.
Stel een uitvaartonderneming op de hoogte (zowel overdag als 's-nachts):
Als de naaste familie aanwezig is, kunt u een uitvaartondernemer naar keuze bellen. Zuidema's Begrafenis Onderneming is bereikbaar onder telefoonnummer 0186-571517, elke dag 24 uur. Vervolgens komt één van onze medewerkers naar u toe, kan de uitvaart besproken worden en de overledene worden verzorgd.
Oud-Cromstrijensedijk O.Z. 87b
3286 BM Klaaswaal
0186 571517
info@zuidemauitvaart.nl

keurmerkLoslaten, afscheid nemen

en een passende invulling van de uitvaart